บริการของเรา

บริการทำความสะอาดประจำแบบ รายเดือน รายไตรมาส รายปี

บริษัททำความสะอาดปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ตามระยะสัญญาและตามความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยการรายงานผลความคืบหน้า การวัดผลงานของทีมปฏิบัติ มีการตรวจสอบจากทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจ และการเข้าเยี่ยมหน่วยงานทุกเดือน

บริการกำจัดไรฝุ่น

บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น บริษัทรับทำความสะอาด มีบริการทำความสะอาดกำจัดไรฝุ่น ที่นอน โซฟา ผ้าม่าน พรม และอื่นๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ให้คุณปลอดภัยจากไรฝุ่น ต้นเหตุของโรคภัยต่างๆ

บริการจัดหาและบริหารงานสวน

การให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการคนสวน ดูแล รดน้ำต้นไม้ แบบสม่ำเสมอประจำทุกวัน บริษัทฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรและฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสวน และดูแลสวน

เชี่ยวชาญการทำงานทุกสถานที่

ข่าวสาร/กิจกรรม