ทำไมต้องเรา? บริษัท “คลีนนิ่ง โซลูชั่น”

Why Cleaning Solution?

การเลือกใช้บริการทำความสะอาดจาก “คลีนนิ่ง โซลูชั่น” ถือเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง “คลีนนิ่ง โซลูชั่น” จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลา และทรัพยากร โดยนำเวลาที่มีค่าไปทำประโยชน์ในธุรกิจที่สำคัญของท่าน และวางใจให้เราดูแลรับผิดชอบงานทำความสะอาดด้วยทีมงานมืออาชีพ

> การประหยัดค่าใช้จ่าย อาจเป็นเหตุผลเพียงอย่างเดียวที่ท่านจะเริ่มต้นตัดสินใจจ้างบริษัททำความสะอาด ในขณะที่การจ้างพนักงานทำความสะอาดเองจะมีต้นทุนที่สูงกว่า ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้   จ่ายด้านแรงงาน, อุปกรณ์, เครื่องจักร ค่าบำรุงรักษา, น้ำยาเคมี รวมถึงต้นทุนแฝงอื่นๆอีกมากมาย ไปจนถึงการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาด

> การเลือกใช้บริการจาก “คลีนนิ่ง โซลูชั่น” จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารงบประมาณที่เหมาะสมกับท่านได้

บริษัท“คลีนนิ่ง โซลูชั่น” ให้ความสำคัญในการทำธุรกิจทำความสะอาด ดังนี้

  • การสร้างมาตรฐานที่เหนือกว่าและเป็นที่ยอมรับ
  • การคัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ
  • การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อนาคตของพนักงาน และความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานทุกคน

ทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ (VISION)

บริษัทแม่บ้าน,บริการทำความสะอาด,บริษัททำความสะอาด

บริษัท Cleaning Solution ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม โดยทำการพัฒนาระบบการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร และพัฒนาความสามารถของพนักงานทำความสะอาด ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานขององค์กรในอนาคตอีกด้วย