ส่งต่อรอยยิ้มสู่พนักงาน – บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ส่งต่อรอยยิ้มสู่พนักงาน – บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด วันนี้เราได้รับเกียรติจากลูกค้า “บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด” ให้ได้เข้าพบ พูดคุยกับลูกค้าและพนักงานทำความสะอาด คลีนนิ่ง โซลูชั่น โดยตรง ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ การทำงาน ปัญหาในการทำงาน แนวทางแก้ไขและปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาตนเอง และรับทราบข้อมูล, คำแนะนำรวมถึงคำติชมจากลูกค้าด้วย จากคำชื่นชมและคำแนะนำของผู้ว่าจ้าง รวมถึงการพัฒนางานบริการของแม่บ้าน ทำให้เราได้รับโจทย์ที่ท้าทายว่า บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ต้องยกระดับการให้บริการทำความสะอาด ให้ถึงจุดที่เหนือความคาดหมายของลูกค้ายิ่งๆขึ้นไป