สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เป็นสถาบันนักศึกษาพยาบาลตึกใหม่ ที่เราได้รับโอกาสในการทำหน้าที่จัดการความสะอาดทุกรูปแบบ ทั้งงานปัด กวาด ขัดพื้นและทำความสะอาดในทุกจุดที่ได้รับมอบหมาย เช่น ห้องปฏิบัติการต่างๆภายในตึก, ห้องพักนักศึกษา และพื้นที่ใช้สอยบนตึก บนดาดฟ้า ซึ่งบุคลากรทุกคนมีทั้งความรู้ ความสามารถและพร้อมด้วยอุปกรณ์ พร้อมทำความสะอาดทุกจุดที่ได้รับมอบหมาย ทั้งพื้นที่ปกติทั่วไปและที่ที่เข้าถึงยาก จึงมั่นใจว่าหน่วยงานนี้จะได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพและเหนือความคาดหมายต่อไป