พ่นฆ่าเชื้อ ห้างทอง ฮั่วเซ่งเฮง

ด้วยความใส่ใจในการให้บริการลูกค้าของ “ห้างทอง ฮั่วเซ่งเฮง” รวมถึงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพนักงาน จึงมอบหมายให้ บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่ห้างทอง ฮั่วเซ่งเฮงทั้ง 3 สาขา บนถนนเยาวราช, อาคารสำนักงาน 8 ชั้น และบริเวณลานจอดรถ

คลีนนิ่ง โซลูชั่น ขอขอบคุณ ห้างทอง ฮั่วเซ่งเฮง ที่ห่วงใยสังคมด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อนี้ด้วยครับ