พ่นฆ่าเชื้อ - หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณ หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่วางใจให้ คลีนนิ่ง โซลูชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาผสม BKC (Benzalkonium Chloride) ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ขอบคุณลูกค้าในความห่วงใยในสังคมรวมถึงสวัสดิภาพพนักงานทุกคน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *