นวัตกรรมของการฆ่าเชื้อในอากาศ เพื่อความสะอาดต่อลมหายใจ ด้วยบริการพ่นฆ่าเชื่อโรคในอากาศจาก Cleaning Solution

คลีนนิ่งโซลูชั่น ให้บริการฆ่าเชื้อโรค ด้วยนวัตกรรมการพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศ พ่นละอองฝอยระบบไฟฟ้า โดยน้ำยาสูตรพิเศษ เพื่อฆ่าเชื้อโรค ด้วยการทำงานของเครื่องพ่นที่จะช่วยย่อยสลายของเสีย ให้เป็นออกซิเจนและน้ำได้อย่างรวดเร็ว สามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี จึงไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและพื้นผิวที่ทำความสะอาด ย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับสถานที่ประเภทในอาคาร รถโดยสาร เครื่องบิน สถานพยาบาล ห้องประชุม โรงเรียน โรงแรม โรงงาน โรงอาหาร ร้านอาหาร ฯ
นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการใช้เพื่อทำความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา และคราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณพื้นผิวได้ง่าย มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบฝังลึก รวมถึงประโยชน์อีกมากมายที่ใช้ในการฉีดยุง, แมลงพาหะนำโรคและศัตรูพืช

< 200 ตรม. เหมาจ่าย 3,900/ครั้ง
201-1,000 ตรม. 17 บ./ตรม.
1,001-5,000 ตรม. 15 บ./ตรม.
5,001-10,000 ตรม. 13 บ./ตรม.
> 10,000 ตรม. 9 บ./ตรม.