ร่วมงานกับเรา

บริษัทคลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
ต้องการพนักงาน จำนวนมาก !!
02 049 5505 ต่อ 123-124

สวัสดิการ

บริษัทคลีนนิ่ง โซลูชั่น 
สวัสดิการดี มีมาตรฐาน

 • เงินเดือน (ออก 1 ครั้ง ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน)
 • เงินเบิกล่วงหน้า (ทุกอาทิตย์)
 • สามารถเบิกเงินล่วงหน้าทุกวันที่ 15 จำนวน 1,400 บาท
 • ค่าล่วงเวลา
 • เงินพิเศษ
 • ประกันอุบัติเหตุ /ประกันสุขภาพ /ประกันสังคม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง ไม่จำกัดวุฒิ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
 • อ่านออก เขียนได้ มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ได้ค่าแรงพิเศษ

สวัสดิการที่มีให้แก่พนักงาน

 • เงินเดือน /ค่าแรงรายวัน (สูงกว่ามาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด)
 • เบี้ยขยัน /เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าโทรศัพท์ /ค่าตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)
 • วันหยุดประจำปี /สิทธิ์ในการลาพักร้อน (ได้รับค่าแรง)
 • ประกันสังคม /กองทุนทดแทน
 • ประกันชีวิต (100,000 บาท)
 • ประกันอุบัติเหตุ (10,000 บาท)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
 • เงินช่วยเหลืออุปสมบท และมงคลสมรส
 • เงินฌาปนกิจศพ (บิดา มารดา บุตร)
 • กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพักรักษาที่โรงพยาบาล
 • ที่พัก (หอพักของบริษัท) ได้รับส่วนลด 300–400 บาท/เดือน
 • ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ระดับประถม และมัธยม
 • เงินรางวัลพิเศษ (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท /ผลการประเมินการทำงานของพนักงาน / ลูกค้า)

สนใจสมัครงานติดต่อ

สำนักงานฯ : 02 049 5505 ต่อ 123-124

มือถือ : 081 584 6483 / 085 480 8833