คำบอกเล่า จากลูกค้า DM HOME Bangkok ที่ใช้บริการ Cleaning Solution

คำบอกเล่า จากลูกค้า DM HOME Bangkok ที่ใช้บริการ Cleaning Solution

อีกหนึ่งคำบอกเล่า จากลูกค้า DM HOME Bangkok….

“คุณปาริชาติ กิดาการ”
PRODUCT ADVIS0R FURNITURE DEPRATMENT
DECOR MART CO., LTD

บริษัทแม่บ้าน,บริการทำความสะอาด,บริษัททำความสะอาด

“เรารู้สึกประทับใจทางด้านการประสานงานภายในของ บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ค่ะ ที่สามารถดำเนินการด้านต่างๆ ได้อย่างฉับไว… ไม่ว่าจะเป็น ด้านการทดแทนและการปรับเปลี่ยนบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว ในยามที่มีพนักงานลางาน หรือขาดงานแบบกะทันหัน ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่า คลีนนิ่ง โซลูชั่น สามารถปรับเปลี่ยนตามความพอใจสูงสุดของผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดีค่ะ”

ขอขอบคุณลูกค้า ที่ไว้ใจใช้บริการจาก Cleaning Solution

✨

 Cleaning Your Live … Happy Your Life ✨