ทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า, Community mall

บริการทำความสะอาดประจำห้างสรรพสินค้า, Community mall

บริษัทแม่บ้าน,บริการทำความสะอาด,บริษัททำความสะอาด

บริษัทแม่บ้าน,บริการทำความสะอาด,บริษัททำความสะอาด

ขอบเขตการให้บริการ (ขึ้นอยู่กับจำนวนแม่บ้านและการตกลงร่วมกันก่อนเริ่มสัญญา)

การทำความสะอาดประจำวัน

1. กวาดม๊อบทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง/ล็อบบี้ทั้งหมด

2. เข็นม๊อบเก็บฝุ่นบริเวณทางเดินร่วมสม่ำเสมอ

3. ขัดมันพื้นบริเวณทางเดินร่วม

4. เช็ดทำความสะอาดประตูกระจกทาง เข้า – ออก

5. เช็ดทำความสะอาดขอบบัว เช็ดเสาสแตนเลส เช็ดตู้โทรศัพท์

6. เช็ดทำความสะอาดเก้าอี้พักลูกค้า

7. เช็ดร่องทางขึ้นลงบันไดเลื่อน

8. กวาด และดูดฝุ่นบันไดเลื่อน ทำความสะอาดราวบันได

9. เก็บคราบหมากฝรั่ง และเก็บพื้นที่สกปรก

10. ปัดฝุ่นพรมเช็ดเท้า

11. เช็ดขอบเสาสแตนเลส กระจกภายใน

12. กวาดม๊อบพื้นเข็นม๊อบเก็บฝุ่นภายในสำนักงาน

13. ดูดฝุ่นพื้นพรมเก็บจุดเปื้อนพรมและเฟอร์นิเจอร์ให้สะอาด

14. เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของ ตู้ โต๊ะต่างๆ โทรศัพท์ และกรอบรูปเท่าที่สามารถจะทำได้

15. ปัดฝุ่นฝาผนัง บานหน้าต่าง และเช็ดทำความสะอาดมู่ลี่

16. เช็ดโต๊ะ ผิวภายนอกตู้เย็น และตู้เก็บภาชนะ

17. ทำความสะอาดลิฟท์ (ม๊อบพื้น, เช็ดกระจก, เช็ดสแตนเลส, เก็บรอยเปื้อนฝาผนัง,)

18. ทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทั้งหมด

19. เก็บรอยเปื้อนบริเวณฝาผนังและฉากกั้นห้องภายในห้องน้ำ

20. จัดใส่กระดาษชำระ, สบู่, กระดาษเช็ดมือ และถุงขยะภายในห้องน้ำ

21. ดูแลทำความสะอาดทางเดินภายนอก

22. กวาดพื้นลานจอดรถและบริเวณทางเดินรถ

23. ทำความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่และเปลี่ยนทรายในที่เขี่ยบุหรี่ตามความเหมาะสม

24. นำขยะไปทิ้งทั้งหมด

25. เปลี่ยนถุงขยะทั้งหมด


การทำความสะอาดประจำสัปดาห์

1. เช็ดทำความสะอาดป้ายชื่อบริษัทฯ

2. ทำความสะอาดกระจกหน้าต่างรวมทั้งของภายในและภายนอกสูงเท่าที่สามารถใช้มือเอื้อมถึง

3. เช็ดทำความสะอาดศาลพระภูมิ

4. ล้างและทำความสะอาดถังขยะทั้งหมด

5. ล้างทำความสะอาดห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์/เก็บรอยเปื้อนฝาผนังและฉากกั้นห้อง

ทำความสะอาดศูยน์อาหาร


การทำความสะอาดประจำเดือน

1. เช็ดฝุ่น ปัดหยากไย่ตามที่สูง รวมถึงป้ายเครื่องหมายต่างๆ เท่าที่สามารถทำได้

2. เก็บจุดที่สกปรก ดูแลรักษาพื้นที่ให้สะอาด และตรงตามมาตรฐาน

3. ทำความสะอาดป้ายบอกสัญลักษณ์ต่างๆ

4. เช็ดทำความสะอาดขอบบัวต่างๆ ของประตูและหน้าต่าง

5. ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง

6. ทำความสะอาดบันไดเลื่อน