Big Cleaning ทำความสะอาดในช่วง Covid-19

แม้ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นแล้ว แต่หน้าที่รักษาความสะอาดของเราก็ต้องดำเนินต่อไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะอาดที่ปลอดภัยจากฝุ่นละออง รวมถึงเชื้อโรคต่างๆ วันนี้เราได้รับโอกาสให้เข้ามาปฏิบัติงาน Big Cleaning ที่ คอนโด The Line ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานครั้งสำคัญในส่วนสำนักงาน โดยวางแผนงานตามลำดับขั้นตอน เน้นย้ำจุดสำคัญที่ต้องมีการสัมผัสบ่อย ให้ลูกค้ารู้สึกสะอาด ปลอดภัย หายใจโล่ง เป็นความใส่ใจในทุกการให้บริการจาก คลีนนิ่ง โซลูชั่น ค่ะ