อบรมพิเศษ “นวัฒกรรมสินค้า 3M เพื่อการดูแลพื้นผิวอาคารแบบครบวงจร”

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด
บริษัท คลีนนิ่งโซลูชั่น จำกัด ได้รับเชิญจาก สมาคมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด เข้าร่วมการสัมมนารอบพิเศษ ที่จัดขึ้นโดย บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริษัทหรือกลุ่มธุรกิจทำความสะอาดที่เป็นสมาชิกสมาคมเข้าร่วมการสัมนาครั้งนี้ โดยหัวข้อหลักก็คือเรื่อง นวัฒกรรมสินค้า 3M เพื่อการดูแลพื้นผิวอาคารแบบครบวงจร อบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ตัวแทนจากบริษัท 3M ประเทศไทย โดยครั้งนี้ทุกคนได้รับความรู้มากมาย เช่น นวัตกรรมการทำความสะอาดโดยใช้แผ่นรองขัดตามพื้นผิวที่เหมาะสม, เทรนด์ใหม่ที่มุ่งเน้นการทำความสะอาดแบบรักษ์โลก โดยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท Green Product เป็นต้น โดยหลังจากการอบรมครั้งนี้ เราตั้งใจอย่างสูงว่าจะนำความรู้กลับไปในการต่อยอดประยุกต์ใช้กับการให้บริการของเราให้มีประสิทธิภาพและเหนือกว่าใคร ทั้งหมดนี้จึงต้องขอขอบคุณ บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด และสมาคมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด ที่ให้โอกาสเชิญ บริษัท คลีนนิ่งโซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้