Monthly Archives: ตุลาคม 2017

บริการทำสวน

คลีนนิ่งโซลูชั่นของเรา มีการพัฒนาระบบการบริการ โดยการเพิ่ม บริการทำสวน เพื่อตอบโจทย์การทำความสะอาดแบบครบวงจร โดย วันนี้ เราได้นำภาพจากการทำงานจริง ที่โครงการบ้าน H.Cape Serene บางนา-สุขาภิบาล2 เป็นการตัดแต่งดูแล และทำความสะอาดสวน ภายในโครงการ โดยการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีการวางแผนการทำงานตามขั้นตอน และที่สำคัญเราเน้นย้ำกับพนักงานเสมอในเรื่องของการใส่ใจในบริการ การบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 


เราให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและการตรวจสอบคุณภาพของ “พนักงานแม่บ้านคลีนนิ่ง โซลูชั่น”

การฝึกอบรมและการตรวจสอบคุณภาพ

การฝึกอบรม
• พนักงานทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์ การทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
กระบวนการฝึกอบรมและตรวจสอบคุณภาพ
ถือเป็นกระบวนการที่บริษัทให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังตั้งแต่การสรรหา อบรม
และตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ตรง ทำให้การบริการของบริษัท มีมาตรฐานที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

หลักสูตรที่ฝึกอบรม
1. งานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
2. หลักมนุษย์สัมพันธ์
3. จิตวิทยา ในงานบริการ
4. การใช้น้ำยา ชนิดต่าง ๆ ในการทำความสะอาด
5. ชนิดของพื้น ผนังสุขภัณฑ์
6. วิธีการทำความสะอาดต่าง ๆ
7. การใช้เครื่อง และอุปกรณ์ทำความสะอาด
8. การป้องกัน และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
9. การป้องกันอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน

การตรวจสอบคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เข้าตรวจสอบหน่วยงานตามคู่มือเป็นประจำ
• รายงานข้อบกพร่องให้ส่วนกลาง
• ปฏิบัติการเข้าทำการอบรม และแก้ไข


การฝึกอบรมและการตรวจสอบคุณภาพ

การฝึกอบรมและการตรวจสอบคุณภาพ

การฝึกอบรม
• พนักงานทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์ การทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
กระบวนการฝึกอบรมและตรวจสอบคุณภาพ
ถือเป็นกระบวนการที่บริษัทให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังตั้งแต่การสรรหา อบรม
และตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ตรง ทำให้การบริการของบริษัท มีมาตรฐานที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
หลักสูตรที่ฝึกอบรม
1. งานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
2. หลักมนุษย์สัมพันธ์
3. จิตวิทยา ในงานบริการ
4. การใช้น้ำยา ชนิดต่าง ๆ ในการทำความสะอาด
5. ชนิดของพื้น ผนังสุขภัณฑ์
6. วิธีการทำความสะอาดต่าง ๆ
7. การใช้เครื่อง และอุปกรณ์ทำความสะอาด
8. การป้องกัน และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
9. การป้องกันอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน

การตรวจสอบคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เข้าตรวจสอบหน่วยงานตามคู่มือเป็นประจำ
• รายงานข้อบกพร่องให้ส่วนกลาง
• ปฏิบัติการเข้าทำการอบรม และแก้ไข


งาน BMAM EXPO ASIA และ GREEN BUILDING & RETROFIT EXPO ASIA 2017

บริษัทแม่บ้าน,บริการทำความสะอาด,บริษัททำความสะอาด

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน อสังหาริมทรัพย์ และด้านระบบวิศวกรรมอาคาร ความปลอดภัยในอาคารสูงต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560
เข้าชมงานฟรี! ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6 บูธ F23

บริษัทแม่บ้าน,บริการทำความสะอาด,บริษัททำความสะอาด

บริษัทแม่บ้าน,บริการทำความสะอาด,บริษัททำความสะอาด


การฝึกอบรมพนักงานแม่บ้าน คลีนนิ่งโซลูชั่น ณ ม.ธุรกิจบัณฑิต

เราให้ความสำคัญในกระบวนการฝึกอบรมและตรวจสอบคุณภาพของพนักงานทุกคน โดยถือหลักการบริการด้วยมาตรฐานที่ดีและการทำความสะอาดด้วยความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่ดี และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่าน

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย
1.มาตรฐานการบริการที่ดี
2.จิตวิทยา ในงานบริการ
3.วิธีการทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ
4.การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างถูกต้อง
5.การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำความสะอาด
6.การป้องกันอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน
7.หลักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน

การตรวจสอบคุณภาพ
เมื่อพนักงานแม่บ้านได้รับการอบรมแล้ว จะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมโดยการทำแบบทดสอบเบื้องต้น หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ เข้าตรวจสอบตามแต่ละไซต์งานเป็นประจำ และมีการทำรายงานการปฎิบัติงานส่งให้แก่ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน