Monthly Archives: สิงหาคม 2017

คำบอกเล่า จากลูกค้า DM HOME Bangkok ที่ใช้บริการ Cleaning Solution

อีกหนึ่งคำบอกเล่า จากลูกค้า DM HOME Bangkok….

“คุณปาริชาติ กิดาการ”
PRODUCT ADVIS0R FURNITURE DEPRATMENT
DECOR MART CO., LTD

บริษัทแม่บ้าน,บริการทำความสะอาด,บริษัททำความสะอาด

“เรารู้สึกประทับใจทางด้านการประสานงานภายในของ บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ค่ะ ที่สามารถดำเนินการด้านต่างๆ ได้อย่างฉับไว… ไม่ว่าจะเป็น ด้านการทดแทนและการปรับเปลี่ยนบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว ในยามที่มีพนักงานลางาน หรือขาดงานแบบกะทันหัน ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่า คลีนนิ่ง โซลูชั่น สามารถปรับเปลี่ยนตามความพอใจสูงสุดของผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดีค่ะ”

ขอขอบคุณลูกค้า ที่ไว้ใจใช้บริการจาก Cleaning Solution

✨

 Cleaning Your Live … Happy Your Life ✨


กิจกรรม “จิตอาสารักสะอาด สร้างกุศล ๑๒ สิงหา ล้างห้องน้ำวัด ณ วัดพระยาสุเรนทร์”

บริษัทแม่บ้าน,บริการทำความสะอาด,บริษัททำความสะอาด

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มพนักงานแม่บ้าน บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด และทีมงานจิตอาสา ในเครือกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ จัดกิจกรรม “จิตอาสารักสะอาด คลีนนิ่งโซลูชั่น สร้างกุศล ๑๒ สิงหา ล้างห้องน้ำวัดพระยาสุเรนทร์” มุ่งหวังปลูกฝังจิตสำนึก ให้รู้จักเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยมีเหล่าพนักงานแม่บ้าน และทีมงานจิตอาสา กว่า 30 คน ร่วมล้างห้องน้ำวัด พร้อมทำความสะอาดอาคารปฏิบัติธรรม หรืออาคารสำหรับจัดศาสนพิธีต่างๆ ณ วัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

บริษัทแม่บ้าน,บริการทำความสะอาด,บริษัททำความสะอาด

บริษัทแม่บ้าน,บริการทำความสะอาด,บริษัททำความสะอาด

นางสาวณัฐพรรณ ทองโต ตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลและทำความสะอาดแบบครบวงจร ด้วยทีมพนักงานทำความสะอาดมืออาชีพ (พนักงานแม่บ้าน) ในเครือกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ พร้อมกลุ่มพนักงานแม่บ้าน บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด และทีมงานจิตอาสา ลงพื้นที่ทำความสะอาด ณ วัดพระยาสุเรนทร์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในเดือนแห่งวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ด้วยการระดมแรงกายแรงใจของเหล่าพนักงานแม่บ้านฯ ร่วมล้างห้องน้ำวัด และเก็บกวาดขัดล้างทำความสะอาด บริเวณภายในอาคารหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นอาคารสำหรับปฏิบัติธรรม หรือสำหรับจัดศาสนพิธีต่างๆ และเพื่อ จัดเตรียมเป็นสถานที่ให้แก่พุทธศาสนิกชน ได้ใช้ในการถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ และถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย พร้อมกันนี้ นางสาวณัฐพรรณ ทองโต ยังเป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาคให้แก่ตัวแทนวัดฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิสังขรณ์หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไป

สำหรับกิจกรรม “จิตอาสารักสะอาด คลีนนิ่งโซลูชั่น สร้างกุศล ๑๒ สิงหา ล้างห้องน้ำวัด พระยาสุเรนทร์” ถือเป็นการทำกิจกรรมที่มีจิตเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่วัดฯ และแก่ผู้ที่มาทำบุญกุศลที่วัด ให้มีจิตใจแจ่มใสเมื่อได้เข้าห้องน้ำที่สะอาด หรือบริเวณอื่นๆ ของวัดฯ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเหล่าพนักงานแม่บ้านฯ ให้รู้สึกตระหนัก และรู้จักเสียสละ โดยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม