เยี่ยมพนักงานแม่บ้าน และมอบคู่มือการทำความสะอาด ณ หน่วยงาน อาคารเรือนวิรัชมิตร

เยี่ยมพนักงานแม่บ้าน และมอบคู่มือการทำความสะอาด ณ หน่วยงาน อาคารเรือนวิรัชมิตร

โครงการ  “ผู้บริหารเยี่ยมพนักงานแม่บ้าน ”  ที่คลีนนิ่งโซลูชั่นของเราจัดขึ้น เพื่อช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แม่บ้าน โดยทีมงานคลีนนิ่งโซลูชั่นได้ดำเนินกิจกรรมนี้  อย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ ได้ทางมาเยี่ยมพนักงานแม่บ้าน ณ หน่วยงานอาคารเรือนวิรัชมิตร พร้อมมอบของขวัญเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค และร่วมพูดคุยสอบถามปัญหาการทำงานที่ต้องเจอ  โดยในครั้งนี้ทีมงานคลีนนิ่งโซลูชั่นของเราได้แก้ปัญหาเรื่องการทำความสะอาด  ด้วยการมอบคู่มือการทำความสะอาด ที่รวบรวมวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้อง และสมุดบันทึกการทำงานของแม่บ้านแต่ละคน เพื่อให้ลงรายละเอียดการทำงานในแต่ละวัน เมื่อแม่บ้านลางาน หน่วยงานจะส่งแม่บ้านสำรองมาทำงานแทนในหน้าที่ต่างๆ ที่แม่บ้านได้บันทึกเอาไว้ ได้อย่างถูกต้องครบทุกขั้นตอน