เยี่ยมพนักงานแม่บ้าน เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน ณ หน่วยงาน บ.อินเตอร์ลิ้งค์ฯ

เยี่ยมพนักงานแม่บ้าน เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน ณ หน่วยงาน บ.อินเตอร์ลิ้งค์ฯ

คลีนนิ่งโซลูชั่น จัดโครงการ  “ผู้บริหารเยี่ยมพนักงาน แม่บ้าน ”  ขึ้นเพื่อต้องการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แม่บ้านทุกท่าน  เพราะแม่บ้านต้องทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆ ทั้งการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีความยากลำบาก เหนื่อยล้า และปัญหาต่างๆที่พนักงานต้องเจอ  โดยทางผู้บริหารคลีนนิ่งโซลูชั่น ให้การรับฟัง และแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ทางผู้บริหารฯ ได้ทำการมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เหล่าพนักงานแม่บ้าน  เราให้ความสำคัญพนักงานทุกคน เพราะอย่างน้อยก็ขอเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่จะสามารถสร้างกำลังใจให้เหล่าพนักงานมีกำลังใจในการทำงาน เพราะไม่ว่างานเหล่านั้นจะยากลำบากเพียงใด เมื่อเหล่าพนักงานมีกำลังใจที่ดี ก็จะกลับกลายเป็นแรงผลักดันในการทำงานบริการได้ดีที่สุด