อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และแจกคู่มือแนะนำการทำความสะอาดที่ถูกต้องให้กับพนักงานแม่บ้าน ณ หน่วยงาน สนามกอล์ฟธนาซิตี้

อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และแจกคู่มือแนะนำการทำความสะอาดที่ถูกต้องให้กับพนักงานแม่บ้าน ณ หน่วยงาน สนามกอล์ฟธนาซิตี้

คลีนนิ่งโซลูชั่น เราใส่ใจบริการลูกค้า ด้วยพนักงานแม่บ้านที่มีความรู้ และมีศักยภาพที่เหนือกว่า ด้วยการบริการทำความสะอาดที่มีคุณภาพ จากการสร้างศักยภาพในตัวแม่บ้าน โดยเราได้สร้างศักยภาพในการทำความสะอาดของแม่บ้าน    ด้วยการจัดอบรมโดยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้น้ำยา และทักษะวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้อง พร้อมเสริมมาตรฐานด้วยหลักการบริการที่ดีแก่ลูกค้า  และสิ่งสำคัญที่เราทำขึ้นเพื่อช่วยเสริมศักยภาพ และเป็นการแนะนำวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้องแก่แม่บ้าน คือ คู่มือทำความสะอาด ที่รวบรวมวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้อง ตั้งแต่การแต่งกายให้เหมาะกับการทำความสะอาด อีกทั้งยังมีการสอนใช้อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ การใช้น้ำยาที่ถูกต้อง และการลงตารางการทำงานอย่างชัดเจน ทั้งหมดนี้ เพื่อให้แม่บ้านของคลีนนิ่งโซลูชั่นทุกคน มีศักยภาพในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด และทำความสะอาดตามมาตรฐาน ด้วยวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้อง