สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แม่บ้าน พร้อมมอบคู่มือการทำความสะอาด ณ หน่วยงาน อาคารพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ)

สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แม่บ้าน พร้อมมอบคู่มือการทำความสะอาด ณ หน่วยงาน อาคารพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ)

หน่วยงานแม่บ้าน ณ อาคารพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทีมงานคลีนนิ่งโซลูชั่นของเรา ได้เข้าเยี่ยมพร้อมมอบของขวัญเป็นการเติมกำลังใจในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในเรื่องการทำความสะอาดให้แม่บ้าน ด้วยการมอบคู่มือทำความสะอาดที่ถูกต้อง พร้อมอธิบายรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือ เพื่อให้แม่บ้านทุกคนมีมาตรฐานการทำความสะอาดที่ดีที่สุด บนพื้นฐานการทำความสะอาดเดียวกัน  เพราะคลีนนิ่งโซลูชั่น เราต้องการมอบการบริการที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา