ขอบคุณลูกค้า บ.โชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด ที่ไว้วางใจให้เราบริการ

ขอบคุณลูกค้า บ.โชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด ที่ไว้วางใจให้เราบริการ

อีกหนึ่งคำบอกเล่า จากลูกค้า บริษัท โชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด

“คุณ ปัณณพร บุผานัน ”

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท โชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด

“ ในด้านพนักงาน แม่บ้านมีคุณภาพในการทำความสะอาดรู้หลักการ รู้งาน และรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง ในด้านบริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น มีทีมพนักงาน Spare ทำให้สามารถจัดหาพนักงานเติมเต็มได้อย่างดีเยี่ยม ในภาพโดยรวมคลีนนิ่งโซลูชั่นสามารถตอบโจทย์ได้ในทุกส่วนที่ต้องการ ”

คลีนนิ่งโซลูชั่น ขอขอบคุณลูกค้า บ.โชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด ที่ไว้ในให้เราดูแลทำความสะอาดด้วยดีเสมอมา